Kysymyksiä jälkitarkastuksesta

1. Koska on jälkitarkastus?

Auton saa tuoda jälkitarkastukseen vaikka heti korjauksen jälkeen.

Jälkitarkastus on suoritettava yhden (1) kuukauden sisällä siitä, kun ajoneuvo on ensimmäisen kerran hylätty määräaikaiskatsastuksessa.

Jos tästä takarajasta myöhästyy, tehdään aina ensin kokonaan uusi määräaikaiskatsastus.

2. Pitääkö korjauskehotus-merkinnällä olevat kohteet korjata myös kuukauden (1 kk) kuluessa, mikäli auto on määrätty jälkitarkastukseen?

Korjauskehotuksen saaneita puutteita ei ole pakko korjata ennen jälkitarkastusta. Jälkitarkastuksessa todetut viat ja puutteet merkitään rekisteröintitodistukseen, sekä määrätään korjaamaan kohtuullisen ajan kuluessa.

Korjauskehotuksia voi olla enintään 3 kappaletta.

3. Tarkastuskorttini on hävinnyt. Mitä tehdään?

Katsastusasemalla voidaan tarkistaa tietojärjestelmästä määräaikaiskatsastuksessa havaitut viat ja puutteet.

Tarvittaessa voidaan myös tulostaa uusi tarkastuskortti, joka on maksullinen (8 euroa).
Mikäli jälkitarkastus tehdään muulla, kuin alkuperäisen määräaikaiskatsastuksen tehneellä katsastustoimipisteellä, tulee tarkastuskortin olla mukana. Muuten jälkitarkastusta ei voida suorittaa.

4. Jälkitarkastusaika (1 kk) on umpeutunut. Mitä tapahtuu?

Autolle tulee tehdä kokonaan uusi määräaikaiskatsastus.

Mikäli päästömittaukset ovat olleet raja-arvojen mukaiset, katsastuksesta saatu päästömittaustodistus (tarkastuskortti) on voimassa kolme kuukautta.

5. Olen korjannut osan auton vioista. Saanko kuukauden lisäaikaa jos tulen tarkastuttamaan ne korjaukset?

Et. Voimme toki tarkastaa korjauksen kelvollisuuden mutta lisäaikaa siitä ei saa.

6. Pitääkö jälkitarkastus suorittaa samalla asemalla kuin määräaikaiskatsastuskin suoritettiin?

Ei tarvitse. Jälkitarkastuksen voi suorittaa myös muulla kuin sillä katsastusasemalla, jossa varsinainen katsastus on alun perin tehty.
Mikäli jälkitarkastus tehdään muulla, kuin alkuperäisen määräaikaiskatsastuksen tehneellä katsastustoimipisteellä, tulee tarkastuskortin olla mukana. Muuten jälkitarkastusta ei voida suorittaa.
Asiaa koskeva laki muuttui 1.7.2014.