Muutos- ja rekisteröintikatsastus

Suoritamme ajoneuvojen muutos- ja rekisteröintikatsastukset. Seuraavassa tietoa siitä, milloin muutos- tai rekisteröintikatsastus on suoritettava.

Lisätietoa saat myös Trafin sivuilta.

Muutoskatsastus

Muutoskatsastus on katsastus, joka suoritetaan ajoneuvon muutosten hyväksymiseksi ja rekisteriin merkittyjen tietojen muuttamiseksi tai täydentämiseksi.

Ajoneuvo on ennen sen ottamista käyttöön liikenteessä esitettävä katsastustoimipaikalle muutoskatsastukseen, jos:

 • ajoneuvon luokkaa tai ryhmää muutetaan
 • ajoneuvon suurimpaa rekisteröinnissä ja käytössä sallittua kokonaismassaa, ajoneuvoyhdistelmän massaa tai akselimassaa muutetaan
 • ajoneuvon akselisto- tai korirakennetta tai ulkomittoja muutetaan
 • ajoneuvon henkilöpaikkalukua muutetaan
 • kuorma-auto (N2- tai N3-luokka) varustetaan vetokytkimellä tai -pöydällä tai kuorma-autosta poistetaan vetokytkin tai -pöytä, vetoaisaperävaunun vetämiseen varustettu auto varustetaan keskiakseliperävaunun vetämiseen tai vetolaitteen sijoitusta tai luokkaa muutetaan
 • perävaunu (O3- tai O4-luokka) varustetaan vetokytkimellä toisen perävaunun vetämistä varten
 • ajoneuvo varustetaan iskutilavuudeltaan tai muutoin alkuperäisestä poikkeavalla moottorilla tai ajoneuvon pakokaasujärjestelmää tai käyttövoimaa muutetaan
 • ajoneuvon laitteita ja varusteita muutetaan tai täydennetään niin, että muutos voi vaikuttaa liikenneturvallisuuteen (vähäiseksi muutokseksi, joka ei edellytä muutoskatsastusta, katsotaan kuitenkin kuorma- tai pakettiauton (N-luokka) tavaratilan varustaminen tavarankuljetuksen vaatimalla suojavuorauksella, lämpöeristeellä tai hyllyköllä)
 • ajoneuvoa ryhdytään käyttämään kuljettajaopetukseen
 • aikaisemmin yksityiskäytössä ollutta henkilöautoa (M1- luokka) ryhdytään käyttämään luvanvaraisessa liikenteessä ilman tätä edeltävää rekisteröintikatsastusta
 • traktoria ryhdytään käyttämään liikennetraktorina
 • paketti- ja kuorma-auto (N-luokka) sekä perävaunu (O-luokka) varustetaan erityisesti eläinten kuljetusta varten tai vaarallisten aineiden kuljetukseen
 • vuonna 1960 tai myöhemmin käyttöön otetun ajoneuvon osista 25 prosenttia tai enemmän on vaihdettu ensirekisteröinnin jälkeen (vähäisiksi muutoksiksi, jotka eivät edellytä muutoskatsastusta, katsotaan kuitenkin ajoneuvon kulutusosien vaihtaminen tämän prosenttiluvun jo ylitettyä)
 • ajoneuvon verovapauden tai veron alennuksen edellytykset eivät ole enää voimassa tai ajoneuvon laji-, luokittelu- tai ryhmittelytieto ei enää pidä paikkaansa (vähäiseksi muutokseksi, joka ei edellytä muutoskatsastusta, katsotaan kuitenkin traktorin varustaminen moottorityökoneeksi).
Lisätietoja muutoskatsastuksesta saa katsastustoimipaikoilta.

Rekisteröintikatsastus

Ennen yksittäisen ajoneuvon rekisteröintiä Suomeen, tulee sille suorittaa joko rekisteröintikatsastus tai yksittäishyväksyntä, jossa tarkastetaan ajoneuvon tekniset tiedot, rakenne, varusteet, kunto ja vaatimusten täyttyminen sekä merkitään ajoneuvon tekniset tiedot Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmään (ATJ).