OBD-mittaukset

OBD (On-Board Diagnostics) -mittauksessa tutkitaan auton toimintaa sen oman ajoneuvotietokoneen tallentamien tietojen pohjalta.

1.1.2001 ja sen jälkeen rekisteröidyissä ottomoottorilla varustetuissa henkilö- ja pakettiautoissa OBD-mittaus on säädetty pakolliseksi katsastukseen liittyväksi toimenpiteeksi 1.1.2004 alkaen.

Mittauksessa selvitetään ajoneuvon ajonaikaiset virhetilanteet. OBD, eli ajoneuvon sisäinen valvontajärjestelmä valvoo auton moottorin ohjausyksikön komentoja ja niiden vasteita.

Ajoneuvolaki vaatii, että katsastuksen yhteydessä suoritetaan myös pakokaasumittaus korotetulla käyntinopeudella.